Genealogie

[Bron:Website H.J. van der Wijk]
Genealogie van de familie Früchnich(t).

In de jaren dertig van de negentiende eeuw deserteerde Claus Früchnicht uit het Pruissische leger naar de veengebieden rond Niebert. Hij zat daar ondergedoken zonder identiteit en werkte als verveener. Hij leerde er Grietje Veenstra kennen waarmee hij niet kon trouwen, omdat hij illegaal in Nederland verbleef. Ze kregen samen vier kinderen. De oudste werd per abuis Van der Veen genoemd en de andere drie Veenstra. Dominee Hofkamp van Nuis en Niebert heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Claus de Nederlandse nationaliteit kreeg, zodat hij alsnog met Grietje kon trouwen. Dit gebeurde in 1859, Claus was inmiddels 70 jaar en Grietje 53. De drie nog levende kinderen werden bij het huwelijk erkend en heten vanaf dan geen Veenstra meer, maar Früchnicht.